ગોપનીયતા નીતિ

2 એપ્રિલ, 2021 ના ​​રોજ અપડેટ કરાયું

اور

નીચે ડોપેલ કનેક્ટ એલએલસી દ્વારા તમામ સ allફ્ટવેર વિકાસ સાથે સંકળાયેલ ગોપનીયતા નીતિની રૂપરેખા આપવામાં આવી છે.

اور

ડોપેલ કનેક્ટ એલએલસી દ્વારા સ Softwareફ્ટવેર ડેવલપમેન્ટ યુનિટી એન્જિન સાથે જોડાણમાં બનાવવામાં આવ્યું છે. ડopપલ કનેક્ટ, યુનિટિના જોડાણમાં તૃતીય પક્ષો દ્વારા એકત્રિત કરવામાં આવે છે તેના કરતાં તેના વપરાશકર્તાઓ પાસેથી કોઈ વધારાની માહિતી એકત્રિત કરતી નથી. બધા વપરાશકર્તાઓ નીચેની લિંકની મુલાકાત લઈને યુનિટીની ગોપનીયતા નીતિને accessક્સેસ કરી શકે છે:

اور

એકતાની ગોપનીયતા નીતિ

اور

اور